confessions

erostica

Kapalı Hesap - Yazar -

  1. toplam entry 110
  2. takipçi 2
  3. puan 2536
  4. kazanç 0,25 ₺

god is dead

erostica
Malum f. Nietzsche'nin pek şöhretli sözüdür.
Bence, deha basitleştirme ile ilişkili olduğundan basite varan bir filozofun dahice tespitidir.
Ne olursa olsun üstattan içeriksel olarak değilse bile formel ve imajinal olarak ayrılıyorum.
En azından şöyle kıllanıyorum: bence (de) tanrı 17. asırdan beri ölüdür. Tanrı, spinoza olabilir, zira şu sıralar okuduğum tüm kitapların arş-ı alasında kendisi ikamet etmektedir vesselam.

50 yıl sonra türkiye'de cinsel hayat

erostica
Sanılanın ötesinde karamsar veya iyimser olmaktansa temkinli olmanın yordamaya daha açık olduğunu söylemeliyim.
Elli yıllık süreçler, hangi kesitten alırsanız alınız, bilhassa dokuzuncu asırdan itibaren siyasi ve sosyolojik açıdan müthiş değişimleri ihtiva etmiştir bu topraklar için.
Toplum-birey çatışmasının iki bin yetmişler türkiye'sinde muhakkak yeni mahiyetler, meziyetler edineceği kadar bu kazanımların birey-beden-kimlik paydasında yeni dönüşümleri kazanç hanesine yazıp yazamayacağı tazecik meraktır şimdilik diyelim.
Bedenle devlet arasında seri bağlanan kader, umarım kederden öteye geçmez vesselam.

ölüm

erostica
Çok temel anlamda canlı organizmanın işlevsel özelliklerinin dağılmaya karşı koyamayarak kanser, organ yetmezliği, kalp krizi vs. gibi genel ve istatistiki olandan spesifik sonuçlara kadar uç veren çeşitli sebeplerden beslenerek gerçekleşen biyofiziksel ve biyokimyasal yitim olayıdır.
Hayat için Hem bir ucu "saçma" ya varan hem de sınırlı ve anlamlı bir bütünlüğün teminatı olarak iyi ki yaşadım dedirtebilen buyurgan gerçekliktir de.
Bugün sözlük yaşantısını birlikte paylaşabiliyorsak ölüme müteşekkir değil miyiz?
Ayrıca ölmeyip de ne yapacaktık? Birikerek bugünlere yüz on sekiz milyar nüfusu aşmış olarak gelebilecek miydik? Bu zaten başlı başına yaşamsal bir paradoks olmayacak mıydı?
Elbette ölüm iyi ki var ve iyi ki söz gelimi bunu yazan ve okuyanlar ölecekler.
Kişisel hikayelerle de pekala şahitlik getirilebilir ölümün zorunlu güzelliğine: ece Ayhan ın son derece zor şartlar altında geçen ömrünün son döneminde bir dostuna mektubunda şöyle dememiş miydi: İyi ki ölüm var.
Bir başka şairse yüzyıl sonra birçok canlının hayatta olmayacağını düşünüp bugünkü yaşamı paylaşan her şeyi kardeşlik bağıyla birbirine bağlamadı mı? Takdirlerinize sunulabilecek bir esprisi değil mi bu ölümün yine?
..
Sayısız çeşitleme aradında gülümseyen bir fikrin ifadesi olarak ölüm tarafımca daima güzellenecektir vesselam.

sözlük yazarları burada kadınlar hakkında bildiklerini paylaşıyor

erostica
Her ne kadar temayül gereği uzun girişler burada şıppadanak aleyhte oy alıyorsa da benim diyenin hakkında ister ferman isterse destan yazmasına rağmen katiyetle aleyhte oy alamayacağı kozmos dolusu bilgi, yorum ve deneyimi içleminde tutan konu başlığıdır.
Kısanın kısasından kıpkısacık söylenebilirse kadınlar türün ve cinsiyetin estetik ve kültürel birçok mahiyetini doğanın bir güzellemesi olarak en yaraşır bir biçimde kendinde taşırlar.
Neslin ihyasına doğurduğundan çok fedakarane doyurduğunca katkıda bulunurken ülkemizde ve dünyanın hemen her bir köşesinde hem ataerkil etkinlik ve bakiyelerin tesirine hem de hayatın olanca karmaşık yapılanmasına rağmen azimli ve çalışkan olmaktan asla geri kalmazlar.
Sevgiyle kuşattıkları, kılcal damarlarına kadar nüfuz ettikleri her bir kişi ve olayda mutlaka sağlıklı işleyen bir kalp titizliği gösterirler. Öyle ki anamız, kardeşimiz, sevgilimiz olarak her zaman kirli kanımız onlarda temizlenmiş ve yeni ilhamlar aracılığıyla hayatın büyük dolaşımına sokulmuştur.
İstisnalar? Elbette var. İstisnalar doğal olarak bir zorunluluksa ben zaten doğal olduğum yerde kadına hayranım vesselam.

yeni bir gezegende kolonileşince semavi dinlere ne olacak sorunsalı

erostica
İbrahimi dinlerde zamandan ve mekandan münezzeh olarak kendinden başka hiçbir sebebe dayanmaksızın var olan asıl töz bağlamında herhangi bir değişime, yoruma uğramaksızın bütün bütüne inancı temerküz ettirebilecek gibi duracaktır. Bu bir yönüyle mezkur dinlerin kendini ortaya koyuş biçiminin en sağlam yapı unsuru şeklinde ortada ve devamlı olması açısından bir başarı gibi görünse de bütün dinlerin faniliğine müsavi olarak kendine dönük eleştirel tutumdan en başından vazgeçtiği için hangi gezegen veya koloniymiş hiç önemsiz sayılacaktır. O halde bu dünyanın işini başka bir gezegen ve yaşam formuna bırakmamak icap eder vesselam.

emmanuelle

erostica
Her ne kadar kendisiyle özdeşleşse de Sylvia Kristel'in ölümünden sonra da seriler halinde yayın hayatına devam etmiş on yılların meşhur erotik filmidir.
Ülkemizde yayınlanmaya başlamasıyla birlikte mahkemelik olması şaşırtmamıştır ki nihayet bu iş için oluşturulan kurulda görevli bilirkişi cemal süreya, hazırladığı raporla film üzerindeki yasağı kaldırtmıştır vesselam.

ilber ortaylı

erostica
Akademik olarak universal düzeyde parlak isimleri ilmin tarih paydasında hala çıkarabildiğimizin yaldızlı titri olarak zikretmeye fazlasıyla değer alim kişidir.
Efendim, bizde her ne olursa olsun popüler olan popüler-bayağının kabulü sayıldığından kendisine çok bilmişlik yahut kibirlilik illa ki yakıştırılır maalesef.
Esası adamın ilim ve kültür insanı olarak tarihçi kimliğiyle ortaya koyduğu vizyonla uygunsuz yarı cahil tarihseverliğin sapkın münasabetir.
Her şeyi bırakınız, kişisel olarak sahip olduğu kitaplık nicel ve nitel bağlamda hala birçok üniversite kütüphanesinin erişrmediği düzeydedir.
NOT: Bağışları ve akademik kariyeri bu yazının kapsamı dışında tutulmuştur BİTTABİ.

boşaldıktan sonra sevgilisinin üzerini iyice silen erkek

erostica
Buyurun efendiler benim, dedirtir.
Siz tavında bir ilişkinin kadınınıza hitaben seksüel, fantezist gücüyseniz her türlü incelik ve romantizme içkin hata payının çekim gücüyle bile bu nevi sevecenliklere aşkla iltifattan geri durmazsınız.
Öpüşünüzün özrü ile gülümseyişiniz tomorcuklanırken sildiğiniz yeri yeşertebilir.
Deneyimleyiniz.

sevgiliyle yapılabilecek aktiviteler

erostica
Sinerjinin aktive ettiği her türlü yönsemeyi kapsar.
Ufak uçlar veren sözcüklerden çağlar boyu ilhamlar alacağınız şiiri bol, ufku hayalin ve hatrın sınırında doludizgin sohbetlerle kadehler parlatılabilir misal.
Gecenin saçakları altında birbirinizin tenine ay ışığı gibi vurarak sevişilebilir misal.
Misal, meselle masal arasında hangi çocuğa karıştığınızı bilmeden rüya tülüne sarınmak,
Sarınırken onun soluğundan sizin ensenize sıçrayan naif hayvanlarla ürperirip hikemi bir sessizlikten yüce bir aşkı damıtarak acayip filmler izlemek.
...
Aşkla yetinmemek.

kendinizden 20 yas buyuk birisiyle sevgili olur musunuz

erostica
Soru sormak cihettir, cürettir,
Marifetse neyi önceleyeceğinden çok bir öncü güç, avangart iştah oluverir.
Sırf deneyimlilik, yaşantı farkı ile ifadesine yetinilmeyecekse de soru mudur bu?

Hem de öyle bir olur ki demeye dahi gerek yok.
Bazen sorular, cevapların görünemeyeceği kadar geride kalıyor hayat için.
Eğer gelecek iddiası taşıdığından dem vurulacaksa böyle sorular, sanımca geceleğe noktadır, mezartaşı çiçekleridir.
Kendinize yirmi yıl öncesinden bir şans vermeyi deneyimleyiniz vesselam.

cinsel sözluk'teki herkesin çok bilgili olmasi

erostica
Benim istisnai olduğum gerçeğini barındırır mı bilemedim (!)
Tersi şuysa, lugat ve ansiklopedi içeriğinden derlenmiş, yer yer alıntı veya intihalden ibaret bilgilerin burada teksir edilmesi bittabi sıradandır.
Düzü şuysa, burası cinsel sözlük ve milletin aklı şeyindeyse bildiğince yakışan, anladığınca olağandır.
Daha ne(?)

heteroseksüel erkek

erostica
Başlıktan çok bazı yorumların yorum gerektirdiği savurgan alt başlıkların çatı konsudur diyelim.
Tabiata ait olan, önü alınmaz bir gerçeklik varsa determinizmin en üst noktadan heteroseksizme eklemleniyor oluşudur.
Evrim, türlerin çeşitliliği, melezliği ve yayılımı için doğrudan heteroseksüel olanın tabiatından açımlanır, mecrasını, macerasını burada bulur.
Tersi de düzü de için evrimle alakası açısından eşcinsel penguenler, bonobolar veya "kadın döven erkek" arasında saçma sapan yahut son derece makul olan bir bağ varsa buyurun siz kurunuz.
Burada işin esprisi zaten "karısını döven erkektir" ki yine heteroseksizm üzerinden çarpıtılıp sözlük köşelerine atılmıştır bir gerçeklik barındırır.
Şu ülkede yaşanmakta olan müthiş hızlı sosyolojik değişimleri öncelerseniz, işin özünü heteroseksüellikten ayrıştırabilirsiniz.
Elli altmış yıl öncesinden büyük bir damar çekerek gelen göç olgusundan tutun da bugünkü dijital devrimin aşamalarına kadar pratik birçok şeyi bir arada yaşayan ve çağçıl olanla entegrasyonda daima problemler yumağı olan insanların yarattığı devasa ilişkiler çöküntüsüdür bugünkü kadın-erkek buhranı en genel anlamda.
Kadın döven kadınlar, çocuk döven kadınlar vs. bu gerçekliğin ayrılmaz unsurları olarak da devam ediyorken yaşantılarına, lezbiyenlik ve sıbyancılıktan bahsedilemeyeciği bir başka nazardan yine böylece desteklenmiştir.
Ben de söz meclisten dışarı ve/veya bazıları hariç diyerek çok sayıp sevdiğim homoseksüel ve gayrısı yaşantıları kendini ifade adına heteroseksüelliği kültürel çamura batırıp çıkarma çabası paydasında toplaşmalarını pek keyifsiz ve faydasız buluyorum.
Fragmanlar halinde vesselam.

iyi sevişen kadın

erostica
Vücut tuvalini parlak ve tutkun renklerle şenlendirendir.
Ufacık bir dokunuşunda haddeden geçirilmiş bir ürpertiyi üfler bütün ikliminize.
Tatlı su kaynağında yüzer gibi etinizi balıklandırır.
Atom altı parçacıklarınıza sızar marifetle.
Başka şansınız yoktur:onu tanıyor, biliyorsanız zaten şanslısınız.

ağaca sakso çekme festivali

erostica
Sebepsizmişçesine ani bastıran ağlama isteğimi, nemli gövdesine göğsümü bastırıp özünü, yani bir ağacın kendisi olarak o mükemmel kolaylık ve azametini hissederek, doğrusu böylesi bir hissin hayaliyle dağıtmaya çabalıyordum bugün. Böylesi sapınçlara maruz kalan bir ağacın da bana sarılmak isteyebileceği ilkin geliyor aklıma vesselam.

doktora gidince utanmadan açıp gösteren tip

erostica
Fisür/fistül ile kronikleşren sancılarıma ameliyatla çare olunmadan önce orta yaş çatlaklılığının yakıştığı Figen hocama defaatle muayene olurken rahatça d. malıp gösterdiğim süreçler bütünüdür. Efendim, üzerinize afiyet yerine göre yeterince ışıksız ortamda hocanın orta parmağının kan eşliğinde yarattığı tahribat ile birlikte ter ve hararetten yarı buçuk mecalsiz kalırken yapılan teşhişleri anal bölge ağrılarını dindiren kremlerin sürülmesi eşliğinde dinlerken dolaysız baş ile onaylamaları da içermiştir.
Ne var bunda dedirtir.
Çünkü bilen için bilmek zaten ahlakın sorumluluğundaysa bunu bilerek tedavi olmak da becerebiliyorsanız sizin rahatlığınızdadır.
Şekil 1-a da olduğu üzere tedavinin kolaylanmasına sunacağınız her ufacık katkı süreci bendeniz misali rahatça atlatabilmenizde katalizör olabilecektir.
Şekli doğru okursanız kestaneyi çizdikleri yerde bir gülümseme hattının yayıldığını görürüzsünüz vesselam.
0 /