short drop hanging

adadquad
ülkemizde de bir dönem uygulanmış olan, klasik boyundan iple asarak idam yönteminin ingilizce adıdır. ingilizler dönemsel olarak farklı asma yöntemleri kullandıkları için farklı terimler üretme gereği duymuşlardır. bir diğer asma yöntemi için (bkz: long drop hanging). ben de, konu hakkında yabancı kaynaklardan daha fazla araştırma yapmak isteyebilecekler için kolaylık olması açısında ingilizce terimi kullanmayı uygun buldum.

"short drop hanging" yönteminde ölüm, ilmeğin boynu sıkması nedeniyle, beyinle bağlantılı kan akışının kesilmesi ve beynin oksijenden yoksun kalması sonucu gerçekleşir. mahkum asıldıktan saniyeler sonra bilincini kaybeder. bilinç kapanması sonrasında gerçekleşen kasılmalar kurbanın büyük bir acı çektiği izlenimini uyandırdığı için, zamanla halk ve dönemin aydınları arasında tepki uyandırmış, bunun sonucunda daha insani olduğu gerekçesiyle, mahkumun boyununu kırmayı amaçlayan yeni bir asma yöntemi geliştirilmiştir (ingilizler yeni icatlarına "new drop" derlerdi). uygulamak için fazlasıyla masraflı bir darağacı mekanizması gerekmesi, boyun kırmak için gerekli düşme mesafesini hesaplayabilecek yeteneğe sahip cellatlara ihtiyaç duyulması, vs. gibi nedenlerle osmanlı imparatorluğunda bu yeni yöntem pek benimsenmemiştir, eski yönteme bağlı kalınmıştır. cumhuriyet döneminde de, idam cezası kaldırılana dek, mahkumlar klasik "short drop hanging" yöntemiyle asılmıştır. iran halen bu yöntemi kullanmaktadır. teknik olarak uygulaması en kolay ve en ucuz idam yöntemi olması, uygulamak için hemen hemen hiç bir uzmanlık gerektirmemesi ve son derecede ölümcül olması gibi nedenlerle yakın gelecekte ortadan kalkması pek beklenmemektedir.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol