rus

zek
Çernobil'in karadeniz'e Etkisinden bahsedilir, Rus kadınların karadenizi işgal edip nice Ocaklar söndürdüğü 90'lardan bahsedilmez. Rusya Çernobil'in telafisi için önünü açtı belki de bu işin ama aile yapısında kalıcı tahribatları oldu. Erdoğan'ın darbeyi eniştemden ögrendim sözünün altında Rusya iması olduğu efsanesi de bu dönemki olaylara dayanır

(bkz:rusların sıcak denizlere inme isteği)
Sigmund Freud
on binlerce yıldır kuzeyde yaşadıkları için güneş ışıklarından maksimum yararlanmak için tenleri evrimleşmiş ve beyazlaşmıştır. boz ayının kutup ayısına dönüşmesiyle benzer bir hikayeleri var evrimsel açıdan..
toplaşıp 'bizim adımız rus ulan' demeleri 500-600 yıl önceye tekabül eder. ondan önce dağınık halklar olarak yaşamaktaydılar. yani 2500 yıllık türk tarihine göre baya yeni bir ırktır.
son 300 yıldır hiç gün yüzü görmemişlerdir. önce 100 yıl kadar falan osmanlı ebelerini s.kmiştir, daha sonra çarlık rejimi, 1. dünya savaşı, 2. dünya savaşı,soğuk savaş, kominizm falan derken yeni yeni kendilerine gelmektedirler.
nüsufu 130 milyondur. dünyada rusça konuşan 200 milyon kişi vardır.
yüz yıllardır ebeleri bi şekilde s.kildiğinden dolayı askeri güce çok önem vermektedirler.
dünyanın en baba 2. veya 3. askeri gücüdür. (amerika,çin,rusya)

yukarıda anlattığım nedenlerden dolayı savaşlarda çok fazla erkek öldüğünden dolayı kadın oranı bir hayli fazladır.
özellikle 2. dünya savaşında 27 milyon rus ölmüştür. yanlış yazmadım 27 milyon.