osmanlı neden yıkıldı

hakiki tosun paşa benim
iç ve dış nedenler kadar, ekonomik nedenleri de ekleyip 3 başlıkta sayabileceğimiz nedenledir.

Ekonomik nedenler :

1-kânunî sultan süleyman'ın târihî bir hatâ olarak başlattığı kapitülasyonların zaman içinde genişletilerek hemen her ülkeye tanınması.

2-basiretsiz ve beceriksiz pâdişahların yönetimindeyken önlenemez rüşvet ve yolsuzluklar sonucu güçlü devlet yapısının bozulması.

3-düyûn-ı umûmiye gibi ekonominin yabancı ülkelere teslimini içeren bir kânuna mahkûm olmak.

iç nedenler :

1-ekber ve erşed şehzâdenin pâdişah olması kânununun icâdıyla en güçlü ve zeki şehzâdelerin pâdişah olma şansının ortadan kalkması.

2-şehzâdelerin sancağa çıkması kâidesinin ortadan kaldırılması ve pâdişah olan şehzâdenin deneyim kazanma ihtimâlinin ortadan kalkması.

3-ordunun modernize edilmemesi.

4-16.yy'da başlayıp bir türlü bitmeyen celâlî isyanlarına 19.yy'da ayaklanmaların eklenmesi.

Dış nedenler :

1-avrupada rönesans ve reform dönemleriyle başlayan aydınlanma çağının getirdiği pozitif bilimlere karşı uzak durup dinsel geleneğe dayalı dinî eğitimlere devam etmesi.

2-gerçekleşen sanayii devrimine ve gelişen teknolojiye ayak uydurmaması.

3-ingiltere, hollanda, portekiz, ispanya ve fransa'nın gerçekleştirdiği coğrafik keşiflerle eski ticâret yollarının önemini yitirmesi ve osmanlının bu keşiflere katılmayı hiçbir zaman düşünmemesi.

4-fransız ihtilâli sonucu yayılan milliyetçilik akımının, çok uluslu bir imparatorluk olan osmanlı'yı vurması.
ronin
Guclu ve akilli olan sehzadelerin padisahlarin kendi got korkulari yuzunden oldurulmesi ve yerine gelenlerin beceriksiz olmasi dogru muttefikler secilmemesi sadece din yuzunden modernizasyonun gec olmasi, isgal edilen yerlerde somurme ve asimilasyon politikalarinin uygulanmayip herkes dilini konussun dinini yasasin demeleri sonucunda halklarin gotlerinin kalkmasi ve isyan etmeleri.