iş yerindeki ünvanlar ve anlamları

Sigmund Freud
küçükten büyüğe ;
1- stajyer : öğrenimi devam eden ya da yeni sonlanmış, tecrübe edinmek için kısa süreli çalışan.
2- uzman yardımcısı : tam zamanlı olarak işe yeni başlayan, tecrübesiz, az tecrübeli çalışan.
3- uzman : en az 3-4 yıl deneyimi olan çalışan.
4- yönetici / yönetmen / kıdemli uzman / müdür yardımcısı : uzmanın bir üstü. müdür olamamış ama uzmanlıkta başarı gösterip bir nevi yükselmiş çalışan.

Not :2-3 ve 4. aşamalarda 'emir' verme hiyerarşisi genelde yoktur. yani her ne kadar bir kıdem olsa da eşit seviyeli bir iş arkadaşı olarak işler yürütülür. hepsi 'müdür'e bağlıdır. örneğin ; yönetici, uzman'dan iş istemez. müdür hepsinden ister.

5- müdür : bunu yazmaya gerek yok.
6- grup müdürü : birden çok departmandaki müdürlerin müdürü
7- direktör : müdür ve grup müdürlerinin üstü
8 - genel müdür yardımcıları ;
cto :chef of technology officer : teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı (gmy)
cmo :chef of marketing officer : pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı (gmy)
cso : chef of sales officer : satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı (gmy)

9 - genel müdür
okuryazar
en alttakiler ofis yöneticisidir, ürün yöneticisidir, satış yöneticisidir veya proje yöneticisidr. Bu insanlar insan değil işi yönetir. İnsan yönetenler orta kademededir ve isimleri genelde bölge satış müdürü, marka ürün müdürü veya pazarlama müdürüdür.
Şirketin büyüklüğüne göre Bu orta kademe yöneticilerini Tepede ya bir patron ya da üst düzey yönetici kadrosu yönetir.

Kriz gelip çattığında önce ciroyu tutturamayan satıcılar uçurulur. Bu ciro başarısızlığı çok fazlaysa orta kademe yöneticisi gider. Eğer şirket 2 yıl üst üste ciroda çakmışsa en tepedekinin kellesi gider.