günümüz türkiyesinde yaşayan freud'un kurması muhtemel cümleler