amünüyüm

malina
Amino asitler ile alümunyumun yüksek sıcaklıkta tepkimesi ile oluşur.periyodik cetvelde sağ altta vgn2al1 simgesi ile görünür.simgesinde rakam bulunduran tek ammetal dir. İstanbul ankara avrupanin büyük şehirlerinde çok uzun süre bulunsalar bile tahsil terbiye kültür vs den hiç bir şekilde etkilenmeden bozunmadan kalır, amunuyüm. Bu kadar kültür vs ye karşı yüksek direnç gösterip bozunmadan kalan amunuyüm, aslinda karışım olmasına rağmen periyodik cetvele girme şerefine nail olmuştur.
Amûnuýům.